Droogijs reinigen 3
Is droogijs gevaarlijk?

Bij Droogijsstralen Nederland krijgen we regelmatig de vraag of droogijs gevaarlijk is en ja: droogijs kan gevaarlijk zijn. Droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide (CO2) en wordt vaak gebruikt voor koeling, speciale effecten en machinereiniging. Droogijs heeft een extreem lage temperatuur van -78°C, waardoor het bepaalde risico’s met zich meebrengt bij onjuist gebruik. In het artikel op deze pagina gaan we verder in op de gevaren van droogijs en wat de risico’s zijn van het gebruik ervan. 

Tip! Wil je nog meer weten over droogijsstralen? Lees hier alles over wat is droogijsstralen?

Is droogijs veilig?

Ook al kan droogijs gevaarlijk zijn, bij juist gebruik is droogijs wel veilig. Wanneer het volgens de juiste veiligheidsmaatregelen wordt gebruikt, is droogijs ook gewoon veilig om te gebruiken. Dit houdt in: beschermende uitrusting zoals handschoenen en veiligheidsbrillen. Daarnaast is het belangrijk om de ruimte goed te ventileren om CO-2 ophoping te voorkomen. 

Wat is het risico en gevaar van droogijs?

Droogijs is een koelmiddel met een extreem lage temperatuur van -78°C. Hierdoor brengt het verschillende gevaren met zich mee. Het kan ernstige brandwonden veroorzaken en leiden tot verstikking. Hoewel droogijs niet giftig of brandbaar is, en zowel smaakloos als reukloos blijft, verdringt de vrijgekomen CO₂ de zuurstof in de lucht. Bij concentraties hoger dan 5% kan dit tot verstikking leiden, omdat ademhalen onmogelijk wordt. Daarom is het cruciaal om droogijs altijd in goed geventileerde ruimtes te gebruiken en niet in direct contact te laten komen met je huid. Hieronder vertellen we je nog meer over alle gevaren van droogijs.

Brandwonden

Bij direct contact met de huid zal droogijs brandwonden veroorzaken. Dit komt door de extreem lage temperatuur van -78°C. Raak droogijs daarom nooit aan. Gebruik handschoenen en pak het op met een tang of droogijsschep.

Verstikking

Droogijs kan zorgen voor verstikking. Dit komt door het vrijgekomen CO-2 Gas. In hogere concentraties kan dit gevaarlijk zijn. CO-2 gassen verdringen namelijk de zuurstof in de lucht, waardoor je steeds minder makkelijker kunt ademen en zelfs kunt stikken. De symptomen hiervan zijn hoofdpijn, duizeligheid en moeizamer ademen. Mocht je een van deze symptomen hebben bij het gebruiken van droogijs, wees dan alert en ga snel naar een andere ruimte, het liefst naar buiten. 

Levensgevaar

Droogijs kan in bepaalde situaties levensgevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld bij het gebruik en de opslag van droogijs. Hier zijn enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen om rekening mee te houden:

 • Droogijs moet altijd worden bewaard in een speciale droogijsverpakking met de deksel goed gesloten en nooit in een gasdichte container om gasophoping te voorkomen.
 • Hoge temperaturen versnellen het sublimatieproces, wat het risico op verhoogde kooldioxidewaarden vergroot, daarom mag droogijs niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen en moet het altijd worden bewaard in goed geventileerde ruimtes, boven vloerniveau.
 • Het vrijkomende CO₂-gas kan zeer gevaarlijk zijn; hoge concentraties verminderen het zuurstofopnamevermogen van je lichaam, wat duizeligheid, verminderde alertheid en zelfs verstikking kan veroorzaken. Hoewel droogijs zelf niet giftig is, vormen de hoge CO₂-concentraties een ernstig verstikkingsgevaar

Transport

Vervoer droogijs alleen in de laadruimte of kofferbak. Nooit in de ruimte waar personen zijn. Indien dit toch niet mogelijk is, gebruik dan altijd een perfect geïsoleerd transportmiddel en zorg voor een goede ventilatie. In de ideale situatie wordt het droogijs altijd vervoerd in een andere ruimte dan de ruimte waar personen zijn. Breng de chauffeur op de hoogte van de gevaren van droogijs. 

Ventilatie

Zorg ervoor dat de ruimte waar droogijs wordt opgeslagen, getransporteerd of wordt gebruikt te allen tijde goed geventileerd is. Wanneer dit niet het geval is, kan dit zorgen voor een verhoogde concentratie CO-2 wat kan zorgen voor verstikking. 

Dieren en kinderen

Let op met dieren en kinderen. Door de koude temperatuur laat droogijs een soort mist of rook op de grond vallen. Dit ziet er mooi uit, maar het heeft een zeer laag zuurstofgehalte, waardoor ademhalen moeilijk wordt. Dit is niet alleen een onprettig gevoel, maar kan ook zeer gevaarlijk zijn en voor verstikking zorgen. Daarnaast kan het droogijs ook voor brandwonden zorgen bij direct contact. Houd dieren en kinderen daarom altijd buiten bereik van droogijs. 

Wat niet te doen met droogijs?

 • Raak droogijs niet met blote handen aan
 • Stop droogijs nooit in je mond
 • Bewaar droogijs niet in luchtdichte verpakkingen om gasophoping en explosies te voorkomen
 • Laat droogijs niet achter in voertuigen zonder goede ventilatie
 • Houd droogijs uit de buurt van kinderen en huisdieren

Hoe gebruik je droogijs veilig?

 • Gebruik altijd isolerende handschoenen en veiligheidsbrillen
 • Werk in goed geventileerde ruimtes om CO2-ophoping te voorkomen
 • Bewaar droogijs in geschikte, niet-luchtdichte verpakkingen
 • Gebruik CO2-detectors om de concentratie van het gas te monitoren

Veelgestelde vragen over de gevaren van droogijs

Kun je droogijs aanraken?

Nee, je kunt droogijs niet aanraken. Direct contact met de huid veroorzaakt door de extreem lage temperatuur onmiddellijk brandwonden, vergelijkbaar met bevriezingsletsel. Daarom is het belangrijk om bij het gebruik van droogijs altijd isolerende handschoenen te dragen en het droogijs met een tang of droogijsschep op te pakken.

Wat te doen als je droogijs aanraakt?

Raak je (per ongeluk) toch droogijs aan? Houd de huid dan direct onder de kraan met lauw water. Belangrijk hierbij is om niet te wrijven. Bel zo snel mogelijk de huisartsenpost of een ander medisch specialist die je kan helpen de schade te beperken en een juiste behandeling voor te schrijven.

Is droogijs slecht voor je?

Droogijs op zichzelf is niet giftig of slecht voor je, maar het vrijkomende CO2-gas kan in hoge concentraties gevaarlijk zijn. CO2 verdringt zuurstof in de lucht, wat kan leiden tot verstikking. Symptomen van CO2-vergiftiging zijn onder andere duizeligheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. In extreme gevallen kan het bewusteloosheid en zelfs de dood veroorzaken. Zorg dus altijd voor goede ventilatie en wees alert op tekenen van verstikking wanneer je zelf droogijs gebruikt.

Is droogijs ADR?

Ja, droogijs valt onder de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) regelgeving vanwege de gevaren die het met zich meebrengt tijdens transport. Het moet worden vervoerd in goed geventileerde ruimtes, gescheiden van de cabine van de bestuurder, en altijd met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften.

Droogijsstralen Nederland werkt 100% veilig

Bij Droogijsstralen Nederland zijn we gespecialiseerd in het gebruiken van droogijs voor het reinigen van machines. We maken uitsluitend gebruik van de beste veiligheidsmaterialen- en maatregelen, waardoor onze manier 100% veilig is. Wij werken in verschillende branches, waaronder de food en industrie. Wil je machines laten reinigen met droogijs? Loop geen risico en besteed het uit aan de specialisten van Droogijsstralen Nederland. Neem contact op! 

Offerte aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden van droogijsstralen voor uw bedrijf? Vraag vandaag nog een offerte aan bij Droogijsstralen Nederland en ontdek de voordelen van deze innovatieve reinigingstechniek. Ons team staat klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij al uw reinigingsbehoeften.

Binnen 24 uur een offerte

Volledig vrijblijvend

Duidelijk overzicht van de mogelijkheden